BiH

Vlada FBiH: Za tri aerodroma ukupno 6.000.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu za unapređenje avioprometa Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 6.000.000 KM.

FOTO: AMER KAJMOVIĆ / FENA
FOTO: AMER KAJMOVIĆ / FENA

Tako je Međunarodnom aerodromu Tuzla odobren iznos od 2.000.000 KM, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ova sredstva će biti utrošena za proširenje parkinga za putnička vozila na ovom aerodromu, sa pristupnom prometnicom, ulazno-izlaznim rampama i novim sistemom naplate, te dogradnju i nadogradnja izlaznog gatea sa opremanjem izgrađenog prostora.

Za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila je iznos od 2.000.000 KM odobren i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Također, 2.000.000 KM odobreno je i JP Aerodrom Mostar. Sredstva su namijenjena instalaciji sistema svjetlosnih pokazivača nagiba prilaza, nabavci i ugradnji UPS-a i omogućavanju besprekidnog napajanja sistema rasvjete manevarskih površina, nadogradnji i sanaciji perimetarske ograde, sanaciji horizontalne signalizacije na manevarskim površinama, nabavci novog softwara za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, izradi projektne dokumentacije, nabavci novog rendgena, rekonstrukciji spasilačkog vatrogasnog objekta, nabavci samohodnih stepenica za ukrcaj i iskrcaj putnika, te uređenje terminalne zgrade.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor nad utroškom ovih sredstava i da sa aerodromima potpiše ugovor o načinu prenosa sredstava, provedbi postupka javne nabavke i kvartalnom izvještavanju o utrošenim sredstvima.

Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2023. godine, aerodromi su dužni sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Federalnom ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njegovom usvajanju.

Prihvati notifikacije