Sarajevo

Sutra otvaranje adaptirane šalter sale Općine Centar

U srijedu, 15. marta 2023. godine u 11 sati planirano je otvaranje adaptirane šalter sale Općine Centar čije renoviranje su zajednički finansirali Općina Centar i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a u cilju omogućavanja bržeg i efikasnijeg pružanja usluga i povećanja zadovoljstva korisnika.

FOTO: OPĆINA CENTAR
FOTO: OPĆINA CENTAR

Realizacijom projekta adaptacije i uređenja šalter sale građanima će biti omogućena kvalitetnija i efikasnija usluga. Naime, pored dosadašnjih šaltera ovjere i izdavanja izvoda iz matičnih knjiga, novinu će predstavljati i šalteri pojedinih službi Općine gdje će građani moći dobiti uslugu u šalter sali bez potrebe da idu u prostorije službi Općine.

FOTO: OPĆINA CENTAR
FOTO: OPĆINA CENTAR

Osim usluga koje pruža Općina Centar Sarajevo građanima će također biti omogućeno i pružanje usluga predaje zahtjeva i preuzimanje dokumenta koji se odnose na evidenciju JMBG, prebivališta/boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, promjene ličnog imena i registracije motornih vozila, kažu iz općine Centar.

Prihvati notifikacije