Kultura

Općina Centar će ove godine izdvojiti 1.797.000 KM za kulturu

Iako nema nadležnosti u oblasti kulture Općina Centar Sarajevo svake godine izdvaja sve više sredstava iz svog budžeta za razvoj i promoviranje aktivnosti u ovoj važnoj društvenoj djelatnosti, a posebno za što veće i sadržajnije učešće mladih u kulturnim zbivanjima.

FOTO: OPĆINA CENTAR
FOTO: OPĆINA CENTAR

Da je trend ulaganja u kulturu nastavljen dokazuje i činjenica da je u budžetu Općine Centar za 2023. godinu za ovu namjenu planirano rekordnih 1.797.000 KM.

Općina Centar je u okviru tekuće programske kvalifikacije budžetskih izdataka u skladu sa strateškim prioritetima posebno izdvojila tekući program „Podsticanje modela kulture prilagođenog potrebama svih generacija“.

Sredstva su namjenski raspoređena za različite svrhe, od podrške radu institucijama kulture i najznačajnim kulturnim manifestacijama, pa sve do finansiranja konkretnih projekata iz oblasti kulture namijenjenih građanima sa područja središnje sarajevske općine.

Tako će u ovoj godini Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar, čiji je osnivač središnja sarajevska Općina, dobiti 480.000 maraka za rad i realizaciju brojnih projekata koji doprinose razvoju kulture na području središnje sarajevske općine i šire.

Za izgradnju Europske kuće kulture i nacionalnih manjina izdvojeno je 782.000 KM, a za poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti kulturno-historijskih ustanova izdvojeno je 65.000 KM

Za podršku kulturnim i naučnim ustanovama, manifestacijama, festivalima te projektima iz kulture izdvojeno je 310.000 maraka, a podrška se ogleda kroz izdvajanje sredstava Zemaljskom muzeju, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci, Sarajevskoj filharmoniji, Sarajevskom ratnom teatru „SARTR“, zatim festivalu MESS, Omladinskom filmskom festivalu kao i drugim projektima i ustanovama.

Sarajevo Film Festival, najveći filmski festival u jugoistočnoj Evropi, koji se održava od 1994. i svake godine privlači preko 100.000 posjetilaca, iz općinskog budžeta za 2023. godinu bit će podržan sa 50 hiljada maraka.

Za podršku projektima iz oblasti kulture od značaja za općinu Centar koji se realiziraju u KJP Centar Skenderija u budžetu je obezbijeđeno 60 hiljada maraka.

Općina Centar je i u ovoj godini planirala sredstva za sufinansiranje i troškove organizacije javnog dočeka Nove godine za šta je iz budžeta izdvojila 20.000 KM.

Sredstva u iznosu od 140.000 maraka planirana su i za podršku vjerskim ustanovama, kako za organizaciju raznih manifestacija, tako i ta kapitalne projekte obnavljanja, rekonstrukcije i opremanja religijskih objekata.

Općina Centar podržava projekte iz oblasti kulture i kroz projekte nevladinih organizacija putem javnog poziva za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Općine u 2022. godini.

Osim podrške razvoju kulture na području ove lokalne zajednice Općina Centar će nastaviti sa finansijskom potporom institucijama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu, a koje se nalaze na području Centra.

Prihvati notifikacije