Život

NININI BISERI LJUBAVI: Jednom

FOTO: PRIVATNI ALBUM
FOTO: PRIVATNI ALBUM

Živjela je žena koja je nosila svoju istinu. Prosto se izgubila u namjeri da svima oko nje vlada zadovoljstvo. Zanemarila je svoje želje neumorno davajući, upala je u začareni krug kome nije bilo kraja. Svi su je optužilii i odbacili, ali i dalje, vođena svojom željom da je shvate. Nisu željeli i nikad razumjeli, ostala je vječni prosjak ljubavi.

Prihvati notifikacije