Život

Led u podzemlju Velebita ubrzano se topi

Međunarodna speleološka ekspedicija već drugu sedmicu istražuje 15 jama na Velebitu, a u tom periodu je uočila da se led u njegovom podzemlju ubrzano otapa.

FOTO: ILUSTRACIJA/MARIJA MARAS
FOTO: ILUSTRACIJA/MARIJA MARAS

Ekspedicija je ustanovila da se u Lukinoj jami, koja je u protekle 22 godine bila u potpunosti zatvorena ledom na dubini od 70 metara, otvorio prolaz u dublje dijelove. Razlog je otapanje leda koje se povezuje s klimatskim uslovima.

Članovi ekspedicije tvrde da se led procijenjene starosti oko pola milenija, a ponegdje i stariji, otapa i u drugim jamama. Sve se to povezuje s klimatskim uslovima na Velebitu u protekle dvije godine, piše Index.hr.

Cilj ekspedicije je i monitoring te inventarizacija dubokih jama te njihovih geoloških, bioloških i klimatskih svojstava, a istražuju se i drugi vanjski uticaji na osjetljive krške ekosisteme koji su važni zbog endemske velebitske faune i podzemnih voda koje se kreću okolnim krškim izvorima.

Ekspedicija se odvija u zaštićenim rezervatima prirode, u Hajdučkim i Rožanskim kukovima koji su dio Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Aktivnosti su fokusirane na jamu Nedam u kojoj je u junu dostignuta dubina od 1.335 metara. To je druga najdublja jama u Hrvatskoj i općenito u dinarskom kršu odmah nakon Jamskog sistema Lukina jama koji je dubok 1.431 metar.

Trenutno traje izvlačenje opreme iz jame kroz uske kanale i vertikale, zbog čega su primorani na višednevni boravak u jami.

Prihvati notifikacije