Ekonomija

Kakva je proizvodnja električne energije i uglja u FBiH

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u junu 2022. godine iznosila je 556 GWh, dok je u istom mjesecu 2021. godine iznosila 607 GWh.

FOTO: 
KIM LUDBROOK / EPA
FOTO: KIM LUDBROOK / EPA

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 28,24 posto, termoelektrane sa 67,8 posto, a vjetroelektrane sa 3,96 posto.

U prvih šest mjeseci ukupna bruto proizvodnja električne energije iznosila je 4.288 GWh, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 5.004 GWh

Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH u junu 2022. godine iznosila je 390.333 tone, dok je u istom mjesecu 2021. godine proizvodnja iznosila 327.504 tone.

Proizvodnja lignita u junu 2022. godine iznosila je 144.630 tona, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 142.482 tone, dok je proizvodnja koksa u junu 2022. godine iznosila 72.392 tone, a u junu prošle godine iznosila je 80.751 tonu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda u junu je najviše uvezeno dizel goriva 72.433 tone, zatim bezolovnog motornog benzina 13.455 tona, lož ulja ekstra lako i lož ulja S>1 posto 3.346 tona.

Prihvati notifikacije