Retrovizor

Danas je 80 godina od formiranja 10. hercegovačke proleterske udarne brigade

Danas se navršava 80 godina od formiranja 10. hercegovačke proleterske udarne brigade, priopćili su u srijedu iz Udruženja antifašista i boraca NOR-a (UABNOR) Mostar.

FOTO: UABNOR
FOTO: UABNOR

Ističu kako je Deseta hercegovačka proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada formirana naredbom Vrhovnog zapovjednika NOP i DVJ Josipa Broza Tita, 10. avgusta 1942. godine, u selu Šujici kod Duvna, od Hercegovačke partizanske brigade i Mostarskog partizanskog bataljuna.

“Nešto kasnije, krajem avgusta, u sistem brigade ušla je Igmanska partizanska četa, u rujnu Prozorski bataljon Trećeg krajiškog partizanskog odreda, a u studenome rasformirani Treći odred Četvrte operativne zone Hrvatske i partizanski bataljon: ‘Jozo Jurčević’, ‘Vojin Zirojević’ i ‘Mihovil Tomić'”, dodaje se u priopćenju.

Dalje stoji kako je po formiranju brigada imala tri bataljuna, s oko 620 boraca, a u novembru 1942. godine imala je pet bataljona, s oko 1.000 boraca.

“Do stupanja u sistem Treće udarne divizije, 9. novembra 1942. godine, bila je pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba NOV i DVJ. Uz velike uspjehe postignute u bitkama na Neretvi i Sutjesci, brigada je imala i veliki značaj za razvoj NOB-a u Hercegovini, stvaranje 29. hercegovačke divizije, stvaranje narodne vlasti, razvoj organizacija Narodnooslobodilačkog pokreta i učvršćenje bratstva i jedinstva u Hercegovini. Bila je jedina brigada NOVJ koja je narasla na 11 bataljona”, navodi se.

U saopćenju je pojašnjeno kako su se u njenim redovima borili, pored Srba, Hrvata i Muslimana iz Bosne i Hercegovine, i Dalmatinci, Crnogorci i drugi.

“Za svoje zasluge tokom Narodnooslobodilačke borbe, više puta je pohvaljivana od strane Vrhovnog štaba NOV i POJ i drugih štabova. Odlikovana je i Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom bratstva i jedinstva, a povodom petnaestogodišnjice bitke na Sutjesci, 3. jula 1958. godine odlikovana je i Ordenom narodnog heroja. Brigada je 11. jula 1952. godine proglašena proleterskom”, podsjeća se uz ostalo u saopćenju.

Prihvati notifikacije